Update: 2018-08-06 11:03:46 ชม:(140)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ ๑ ให้การต้อนรับคณะดูงานจากกรมศิลปากร ในการสนับสนุนเอกสารและภาพถ่ายที่เกี่ยวเนื่องในพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร


 

วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 14.30 น. นายนิธิ วรมงคล ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา พร้อมด้วย นายอภิวัฒน์ ภูมิไธสง ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 1 ให้การต้อนรับคณะดูงานจากกรมศิลปากร ในการสนับสนุนเอกสารและภาพถ่าย ที่เกี่ยวเนื่องในพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในเรื่องคุณค่าของเอกสาร รวมถึงการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานพื้นที่ภาคเหนือ ให้สามารถนำไปต่อยอดและใช้เป็นข้อมูลสำคัญทางประวัติศาสตร์ เพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัยต่อไป

ในการนี้ นายอภิวัฒน์ ภูมิไธสง ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม ได้บรรยายพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รวมถึงเอกสารและภาพถ่ายในส่วนของสำนักงานชลประทานที่ 1 ที่รับผิดชอบ เพื่อเป็นการสร้างความรับรู้ต่อยอดและใช้เป็นข้อมูลสำคัญทางประวัติศาสตร์ เพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัยต่อไป ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานชลประทานที่ 1 ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-8-6
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com