Update: 2018-08-07 08:31:50 ชม:(123)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ ๑ ร่วมประชุมเรื่องการดำเนินงานโครงการไทยนิยมยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ Web Conference


 

วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. เจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายก่อพงศ์ เจษฎาพันธ์ วิศวกรชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 1 ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเรื่องการดำเนินงานโครงการไทยนิยมยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ Web Conference ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 76 จังหวัด เพื่อสร้างการรับรู้ และติดตาม แก้ไขปัญหาการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-8-7
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com