การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ ลุ่มน้ำปิงตอนบน (เชียงใหม่-ลำพูน)
 
สถานการณ์ประจำวันที่: 29-06-2560
สถานการณ์ประจำวันที่: 28-06-2560
สถานการณ์ประจำวันที่: 27-06-2560
สถานการณ์ประจำวันที่: 26-06-2560
สถานการณ์ประจำวันที่: 25-06-2560
สถานการณ์ประจำวันที่: 24-06-2560
สถานการณ์ประจำวันที่: 23-06-2560
สถานการณ์ประจำวันที่: 22-06-2560
สถานการณ์ประจำวันที่: 21-06-2560
สถานการณ์ประจำวันที่: 20-06-2560
สถานการณ์ประจำวันที่: 19-06-2560
สถานการณ์ประจำวันที่: 18-06-2560
สถานการณ์ประจำวันที่: 17-06-2560
สถานการณ์ประจำวันที่: 16-06-2560
สถานการณ์ประจำวันที่: 15-06-2560
สถานการณ์ประจำวันที่: 14-06-2560
สถานการณ์ประจำวันที่: 13-06-2560
สถานการณ์ประจำวันที่: 12-06-2560
สถานการณ์ประจำวันที่: 11-06-2560
สถานการณ์ประจำวันที่: 10-06-2560
สถานการณ์ประจำวันที่: 09-06-2560
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com