ภาพรวมการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำปิงตอนบน
 
สถานการณ์ประจำวันที่: 16-08-2561
สถานการณ์ประจำวันที่: 15-08-2561
สถานการณ์ประจำวันที่: 14-08-2561
สถานการณ์ประจำวันที่: 13-08-2561
สถานการณ์ประจำวันที่: 12-08-2561
สถานการณ์ประจำวันที่: 11-08-2561
สถานการณ์ประจำวันที่: 10-08-2561
สถานการณ์ประจำวันที่: 09-08-2561
สถานการณ์ประจำวันที่: 08-08-2561
สถานการณ์ประจำวันที่: 07-08-2561
สถานการณ์ประจำวันที่: 06-08-2561
สถานการณ์ประจำวันที่: 05-08-2561
สถานการณ์ประจำวันที่: 04-08-2561
สถานการณ์ประจำวันที่: 03-08-2561
สถานการณ์ประจำวันที่: 02-08-2561
สถานการณ์ประจำวันที่: 01-08-2561
สถานการณ์ประจำวันที่: 31-07-2561
สถานการณ์ประจำวันที่: 30-07-2561
สถานการณ์ประจำวันที่: 29-07-2561
สถานการณ์ประจำวันที่: 28-07-2561
สถานการณ์ประจำวันที่: 27-07-2561
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com