ภาพรวมการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำปิงตอนบน
 
สถานการณ์ประจำวันที่: 23-10-2562
สถานการณ์ประจำวันที่: 22-10-2562
สถานการณ์ประจำวันที่: 21-10-2562
สถานการณ์ประจำวันที่: 20-10-2562
สถานการณ์ประจำวันที่: 19-10-2562
สถานการณ์ประจำวันที่: 18-10-2562
สถานการณ์ประจำวันที่: 17-10-2562
สถานการณ์ประจำวันที่: 16-10-2562
สถานการณ์ประจำวันที่: 15-10-2562
สถานการณ์ประจำวันที่: 14-10-2562
สถานการณ์ประจำวันที่: 13-10-2562
สถานการณ์ประจำวันที่: 12-10-2562
สถานการณ์ประจำวันที่: 11-10-2562
สถานการณ์ประจำวันที่: 10-10-2562
สถานการณ์ประจำวันที่: 09-10-2562
สถานการณ์ประจำวันที่: 08-10-2562
สถานการณ์ประจำวันที่: 07-10-2562
สถานการณ์ประจำวันที่: 06-10-2562
สถานการณ์ประจำวันที่: 05-10-2562
สถานการณ์ประจำวันที่: 04-10-2562
สถานการณ์ประจำวันที่: 03-10-2562
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com