ภาพรวมการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำปิงตอนบน
 
สถานการณ์ประจำวันที่: 16-06-2562
สถานการณ์ประจำวันที่: 15-06-2562
สถานการณ์ประจำวันที่: 14-06-2562
สถานการณ์ประจำวันที่: 13-06-2562
สถานการณ์ประจำวันที่: 12-06-2562
สถานการณ์ประจำวันที่: 11-06-2562
สถานการณ์ประจำวันที่: 10-06-2562
สถานการณ์ประจำวันที่: 09-06-2562
สถานการณ์ประจำวันที่: 08-06-2562
สถานการณ์ประจำวันที่: 07-06-2562
สถานการณ์ประจำวันที่: 06-06-2562
สถานการณ์ประจำวันที่: 05-06-2562
สถานการณ์ประจำวันที่: 04-06-2562
สถานการณ์ประจำวันที่: 03-06-2562
สถานการณ์ประจำวันที่: 02-06-2562
สถานการณ์ประจำวันที่: 01-06-2562
สถานการณ์ประจำวันที่: 31-05-2562
สถานการณ์ประจำวันที่: 30-05-2562
สถานการณ์ประจำวันที่: 29-05-2562
สถานการณ์ประจำวันที่: 28-05-2562
สถานการณ์ประจำวันที่: 27-05-2562
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com