รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 15.30 น.
ภาพรวมการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำปิงตอนบน
 
สถานการณ์ประจำวันที่: 13-12-2562
สถานการณ์ประจำวันที่: 12-12-2562
สถานการณ์ประจำวันที่: 11-12-2562
สถานการณ์ประจำวันที่: 10-12-2562
สถานการณ์ประจำวันที่: 09-12-2562
สถานการณ์ประจำวันที่: 08-12-2562
สถานการณ์ประจำวันที่: 07-12-2562
สถานการณ์ประจำวันที่: 06-12-2562
สถานการณ์ประจำวันที่: 05-12-2562
สถานการณ์ประจำวันที่: 04-12-2562
สถานการณ์ประจำวันที่: 03-12-2562
สถานการณ์ประจำวันที่: 02-12-2562
สถานการณ์ประจำวันที่: 01-12-2562
สถานการณ์ประจำวันที่: 30-11-2562
สถานการณ์ประจำวันที่: 29-11-2562
สถานการณ์ประจำวันที่: 28-11-2562
สถานการณ์ประจำวันที่: 27-11-2562
สถานการณ์ประจำวันที่: 26-11-2562
สถานการณ์ประจำวันที่: 25-11-2562
สถานการณ์ประจำวันที่: 24-11-2562
สถานการณ์ประจำวันที่: 23-11-2562
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com