กรมชลประทาน สนองนโยบายรัฐบาล เดินหน้าบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง จัดทำแผนการจัดสรรน้ำ จัดหาแหล่งน้ำสำรองและวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2562/63 ให้เหมาะสมกับสถานการณ์น้ำต้นทุนที่มีอยู่ พร้อมเร่งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชนให้มาที่สุด
ภาพรวมการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำปิงตอนบน
 
สถานการณ์ประจำวันที่: 13-07-2563
สถานการณ์ประจำวันที่: 12-07-2563
สถานการณ์ประจำวันที่: 11-07-2563
สถานการณ์ประจำวันที่: 10-07-2563
สถานการณ์ประจำวันที่: 09-07-2563
สถานการณ์ประจำวันที่: 08-07-2563
สถานการณ์ประจำวันที่: 07-07-2563
สถานการณ์ประจำวันที่: 06-07-2563
สถานการณ์ประจำวันที่: 05-07-2563
สถานการณ์ประจำวันที่: 04-07-2563
สถานการณ์ประจำวันที่: 03-07-2563
สถานการณ์ประจำวันที่: 02-07-2563
สถานการณ์ประจำวันที่: 01-07-2563
สถานการณ์ประจำวันที่: 30-06-2563
สถานการณ์ประจำวันที่: 29-06-2563
สถานการณ์ประจำวันที่: 28-06-2563
สถานการณ์ประจำวันที่: 27-06-2563
สถานการณ์ประจำวันที่: 26-06-2563
สถานการณ์ประจำวันที่: 25-06-2563
สถานการณ์ประจำวันที่: 24-06-2563
สถานการณ์ประจำวันที่: 23-06-2563
 

สำนักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6714

ออกแบบพัฒนาโดย : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by irrigation_1@hotmail.com