Warning: include(head.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in D:\Inetpub\vhosts\rid-1.com\httpdocs\watermanage\index.php on line 59

Warning: include(head.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in D:\Inetpub\vhosts\rid-1.com\httpdocs\watermanage\index.php on line 59

Warning: include(head.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in D:\Inetpub\vhosts\rid-1.com\httpdocs\watermanage\index.php on line 59

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'head.php' for inclusion (include_path='.;./includes;./pear') in D:\Inetpub\vhosts\rid-1.com\httpdocs\watermanage\index.php on line 59
 
 
เข้าสู่ระบบ
Username:
Password:
admin/หัวหน้าโครงการ เจ้าหน้าที่
 
 
 
  main
  การบริหารจัดการน้ำลุ่มแม่ปิงตอนบน
  สภาพข้อมูลในอ่างเก็บน้ำฯ
  ตารางสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ
  ลิงที่เกี่ยวข้อง
 
 
 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่

ขออภัย ! ในการใช้งานระบบฯเนื่องจาก ระบบ อยู่ในระหว่างการทดลองใช้ หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้ง เจ้าหน้า เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป.. ------------------------


 
[ ]
ระดับน้ำ: ff ม.
ปริมาณน้ำ: fff ลบ.ม/วิ
ปริมาณน้ำฝน: ff มม.
----------------------
P.20 [ เชียงดาว ]
ระดับน้ำ: 24 ม.
ปริมาณน้ำ: 24 ลบ.ม/วิ
ปริมาณน้ำฝน: 42 มม.
----------------------
P.75 [ ช่อแล ]
ระดับน้ำ: 11 ม.
ปริมาณน้ำ: 11 ลบ.ม/วิ
ปริมาณน้ำฝน: 11 มม.
----------------------
P.1 [ เชิงสะพานนวรัฐ เชียงใหม่ ]
ระดับน้ำ: 2 ม.
ปริมาณน้ำ: 2 ลบ.ม/วิ
ปริมาณน้ำฝน: 2 มม.
----------------------
P.73 [ จอมทอง ]
ระดับน้ำ: 22 ม.
ปริมาณน้ำ: 22 ลบ.ม/วิ
ปริมาณน้ำฝน: 22 มม.
----------------------
P.5 [ ลำพูน ]
ระดับน้ำ: 12 ม.
ปริมาณน้ำ: 15 ลบ.ม/วิ
ปริมาณน้ำฝน: 45 มม.
----------------------
more>>
 
 
 

Warning: require_once(foot.php) [function.require-once]: failed to open stream: No such file or directory in D:\Inetpub\vhosts\rid-1.com\httpdocs\watermanage\index.php on line 194

Fatal error: require_once() [function.require]: Failed opening required 'foot.php' (include_path='.;./includes;./pear') in D:\Inetpub\vhosts\rid-1.com\httpdocs\watermanage\index.php on line 194